Februaribrev nr 2 2021 
 
Hej medlem i Sofiero Vänner! 
 
Pandemin Covid-19 ser tyvärr ut att fortsätta ytterligare ett tag, men vi gläder oss åt att ljuset kommer mer och mer för varje dag och att vi snart kommer att kunna vaccinera oss även om det ser ut att dröja lite. Klockan är nu strax efter 17 då jag sitter och skriver detta i sällskap av en glad och energisk fågel som sjunger och anar vårluft.
 
Igår hade vi digitalt styrelsemöte och det fungerade över förväntan. Styrelsen har nu påbörjat arbetet inför årsmötet som enligt våra stadgar skall ske innan mars månads utgång. Årsmötet 2021 kommer att hållas precis som förra året digitalt. Det sker formellt 25 mars kl. 16 – 18. Innan dess kommer ni att få allt material via e-mail eller brev och ni kommer att ha gott om tid att lämna synpunkter och motioner. 
 
Vi är hittills inte uppe i samma antal medlemmar som förra året. Då vår verksamhet det sista året har varit låg kommer vi att föreslå årsmötet att den medlemsavgift som inbetalas  i år 2021, 175 kr till bankgiro 5479-9424 kommer också att gälla för nästa år 2022.  Alltså förslaget till årsmötet är: betalar du din medlemsavgift, 175 kr, i år så gäller den också för 2022. 
 
Vi kan läsa på Sofieros hemsida att snart börjar säsongen, 31 mars är det dags. De utställningar som är på gång är ”Evigt mode”:  mode och hållbarhet på Slottet maj - september samt utställningen ”Odla din egen hälsa” 5 juni – 29 augusti. Hur det blir med de traditionella arrangemangen 2021 vet vi inte ännu.
 
Föreningen Sofiero Vänner kommer bland annat att erbjuda medlemmarna, tipspromenader i parken, visningar, guidningar, bokprat, föredrag och den resa som blev inställd förra året, en resa till Svaneholms slott i slutet av augusti. Vi håller nu på att planera föreningsaktiviteterna och hoppas kunna återkomma i samband med årsmötet med ett program.
 
 
Styrelsen för Sofiero Vänner sänder er de varmaste hälsningar
Genom
 
Kerstin Hassner