Motion till Föreningen Sofiero Vänners Årsmöte 15 mars 2016.
Till ledamöterna i Föreningen Sofiero Vänners styrelse för 2015.
                                                                 
I ett arbetsteam som ju en styrelse egentligen utgör brukar deltagarna/ledamöterna inom sig själva vid behov utse en ordförande.
Den, beroende på ledamöternas olika lämplighet som bäst kan leda teamet/styrelsen beroende på de uppgifter som styrelsen ska leda och sköta väljes till ordförande.
I SV:s nuvarande stadgar står det i
§ 5: Ordförande väljes på ett år.
§ 14: Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter behandlas:
Punkt 10: Val av ordförande.
Jag föreslår följande ändring av föreningens stadgar att fastställas vid kommande ordinarie årsmöte den 15 mars 2016.
Ta bort innehållet i nuvarande punkt 10: val av ordförande och låt styrelseledamöterna själva utse den som de anser lämpligast till sin ordförande.
 
Helsingborg 2016-02-11
Henrik Skiöldebrand medlem nr 32
 
Distribution till samtliga ledamöter och suppleanter per e-post: Leif Hultman, Kerstin Landfeldt, Kya Jepsen, Elizabeth Khan Tublén, Bo Björk, Anders Fack, Kristina Lindström, Louise Casenberg