Styrelsen för Sofiero Vänner
 

Ordförande 
Winni Fejne
winni.fejne@sofierovanner.se 
 073-659 21 75
Vice ordförande
Kristina Lindström
kristina.lindstrom@sofierovanner.se
073-382 92 60
Kassör
Bertil Fuhr
bertil.fuhr@sofierovanner.se
070-628 81 22
Sekreterare
Eva Bråvall
eva.bravall@sofierovanner.se
073-842 19 11
Ledamot
Agnes Simon
agnes.simon@sofierovanner.se
070-618 70 72
Ledamot
Gunilla Pfeiffer
gunilla.pfeiffer@sofierovanner.se
072-523 37 21
Ledamot   
Henrik Skiöldebrand
henrik.skioeldebrand@sofierovanner.se
070-889 21 10
Ledamot
Britt-Marie Jorman
bibbi.jorman@sofierovanner.se
 072-329 13 62
 
 
 


        Winni


       Eva    

      Agnes

       Gunilla  


          Kristina


                          Bertil


Bibbi.


Henrik