Styrelsen för Sofiero Vänner
 

 
Ordförande 
Kerstin Hassner
kerstin.hassner@sofierovanner.se 
 070-564 27 43
Vice ordförande
Gunilla Pfeiffer Bunke
gunilla.pfeiffer@sofierovanner.se
072-523 37 21

Sekreterare
 

Birgitta Reuterskiöld
birgitta.reuterskiold@sofierovanner.se
070-761 80 71
Kassör
Bertil Fuhr
bertil.fuhr@sofierovanner.se
070-628 81 22
Ledamot
Ellen Skarp
ellen.skarp@sofierovanner.se

073-312 25 10
Ledamot
Henrik Skiöldebrand
henrik.skioeldebrand@sofierovanner.se
 070-889 21 10
Suppleant
Britt-Marie Jorman
bibbi.jorman@sofierovanner.se
072-329 13 62
Suppleant
Lena Hedström
lena.hedstrom@sofierovanner.se
073-376 38 02

Kerstin

Birgitta

Bertil

Gunilla

Henrik

Bibbi

Ellen

Lena