Styrelsen för Sofiero Vänner
 
Ordförande 
Kerstin Hassner
 
070-564 27 43

Vice ordförande

Gunilla Pfeiffer Bunke

072-523 37 21

Sekreterare

Christina Mörtl

070-998 98 44

Kassör

Karin Collin

070-814 22 06

Ledamot
Ellen Skarp
073-312 25 10
Ledamot Britt-Marie Jorman
 

072-329 13 62

 
Ledamot Marita Aminoff 073-316 50 23
Suppleant
 Åsa Hjalmarsson
 
 073-301 34 41


Suppleant

 
Bertil Fuhr
070-628 81 22
 

Kerstin

Gunilla

             Christina

Bertil

Bibbi

Ellen

Marita 

Åsa 

Karin