Styrelsen för Sofiero Vänner
 

 
Ordförande 
Kerstin Hassner
kerstin.hassner@sofierovanner.se 
 
070-564 27 43

Vice ordförande

Gunilla Pfeiffer Bunke
gunilla.pfeiffer@sofierovanner.se

072-523 37 21
Sekreterare
 
 

Vakant.
Uppgiften fördelas mellan styrelsemedlemmarna
fram till ordinarie årsmöte 2021, då ny sekreterare väljs. 
Kassör
Bertil Fuhr
bertil.fuhr@sofierovanner.se

070-628 81 22
Ledamot
Ellen Skarp
ellen.skarp@sofierovanner.se

073-312 25 10
Ledamot
Henrik Skiöldebrand
henrik.skioeldebrand@sofierovanner.se
 
070-889 21 10
Suppleant
Britt-Marie Jorman
bibbi.jorman@sofierovanner.se
072-329 13 62
Suppleant
Lena Hedström
lena.hedstrom@sofierovanner.se

073-376 38 02

Kerstin

Gunilla

Bertil

Henrik

Bibbi

Ellen

Lena