Sofiero Vänner en stödförening i tiden

Föreningen bildades våren 1999 och har nu över 200 medlemmar.
 

Föreningens ändamål är bland annat

att medverka till att värna om Sofieros kungliga trädgårdsarv

• att medverka till att sprida kunskap om denna unika anläggning

• att arrangera föreläsningar, guidade visningar och studiebesök

• att bistå och medverka i Sofieros olika arrangemang

• att genom medlemskapet bli "ambassadör" för Nordvästskåne
  största turistattraktion.

Läs mer om oss

 

Bli gärna medlem - ditt stöd är värdefullt!
Klicka på medlem och lämna dina uppgifter


Som medlem får du VIP behandling på Sofiero och dess olika arrangemang, rabatterbjudande hos ett antal plantskolor och butiker samt delta i våra olika arrangemang. 

 

 

Facebook.

Sofiero Vänner behöver frivilliga funktionärer.

Som vanligt bidrar Sofiero Vänner med stöd åt de olika aktiviteterna på Sofiero.
Frivilliga funktionärer välkomnas, kontakta Gunilla Pfeiffer gunilla.pfeiffer@sofierovanner.se eller Kristina Lindström kristina.lindstrom@sofierovanner.se

Alla funktionärer inbjuds under hösten till en måltid med

Vännernas styrelse och Sofieros ledning.

Fredag 23 till söndag 25 augusti är det dags för Den Stora Trädgårdsfesten och styrelsen har så smått börjat planeringen inför dessa dagar.
Flera har redan anmält sitt intresse, men vi behöver många fler funktionärer.
I år är vårt stora lotteri tillbaka och vi bemannar också växtgarderoberna
vid entrén och på fotbollsplanen. 

Vi behöver även funktionärer till vårt medlemstält.
Ni som har möjlighet och kan vara funktionärer på Den Stora Trädgårdsfesten, kontakta Agnes Simon agnes.simon@sofierovanner.se
Det är mycket trevligt att vara funktionär på Sofiero