Sofiero Vänner en stödförening i tiden

Föreningen bildades våren 1999 och har nu över 200 medlemmar.
 

Föreningens ändamål är bland annat

att medverka till att värna om Sofieros kungliga trädgårdsarv

• att medverka till att sprida kunskap om denna unika anläggning

• att arrangera föreläsningar, guidade visningar och studiebesök

• att bistå och medverka i Sofieros olika arrangemang

• att genom medlemskapet bli "ambassadör" för Nordvästskåne
  största turistattraktion.

Läs mer om oss

 

Bli gärna medlem - ditt stöd är värdefullt!
Klicka på medlem och lämna dina uppgifter


Som medlem får du VIP behandling på Sofiero och dess olika arrangemang, rabatterbjudande hos ett antal plantskolor och butiker samt delta i våra olika arrangemang. 

 

 

Facebook.