Sofiero Vänner en stödförening i tiden

Föreningen bildades våren 1999 och har nu över 200 medlemmar.
 

Föreningens ändamål är bland annat

att medverka till att värna om Sofieros kungliga trädgårdsarv

• att medverka till att sprida kunskap om denna unika anläggning

• att arrangera föreläsningar, guidade visningar och studiebesök

• att bistå och medverka i Sofieros olika arrangemang

• att genom medlemskapet bli "ambassadör" för Nordvästskånes
  största turistattraktion.

Läs mer om oss

 

Bli gärna medlem - ditt stöd är värdefullt!
Klicka på medlem och lämna dina uppgifter


Som medlem får du VIP-behandling på Sofiero och dess olika arrangemang, rabatterbjudande hos ett antal plantskolor och butiker samt delta i våra olika arrangemang. 

 

 

Facebook.

Sofiero Vänner behöver frivilliga funktionärer.

Som vanligt bidrar Sofiero Vänner med stöd åt de olika aktiviteterna på Sofiero.
Frivilliga funktionärer välkomnas, kontakta Gunilla Pfeiffer gunilla.pfeiffer@sofierovanner.se,.

 


 


Medlemsavgiften är för närvarande 175 kronor och gäller för 2021/2022.
Ansök vid fliken Bli medlem/Kontakt .

Sofiero Vänner behandlar Dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.