Sofiero Vänner en stödförening i tiden

Föreningen bildades våren 1999.
 

Föreningens ändamål är bland annat

att medverka till att värna om Sofieros kungliga trädgårdsarv

• att medverka till att sprida kunskap om denna unika anläggning

• att arrangera föreläsningar, guidade visningar och studiebesök

• att bistå och medverka i Sofieros olika arrangemang

• att genom medlemskapet bli "ambassadör" för Nordvästskånes
  största turistattraktion.

Läs mer om oss

 

Bli gärna medlem - ditt stöd är värdefullt!
Klicka på medlem och lämna dina uppgifter


Som medlem får du VIP-behandling på Sofiero samt delta i våra egna  och Sofieros arrangemang. 

 

 

Facebook.

Sofiero Vänner behöver frivilliga funktionärer.

Som vanligt bidrar Sofiero Vänner med stöd åt de olika aktiviteterna på Sofiero.
Frivilliga funktionärer välkomnas, kontakta Gunilla Pfeiffer genom
info@sofierovanner.se


 


Medlemsavgiften är för närvarande 175 kronor.
Ansök vid fliken Bli medlem/Kontakt .

Sofiero Vänner behandlar Dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.