Program

Sofiero Vänner lägger varje år upp ett program, som bygger på att medlemmarna som "VIP-gäster" får delta i ett flertal förhandsvisningar av de olika utställningar och evenemang som arrangeras i slottet, parken och orangeriet. Vid dessa visningar får medlemmarna en initierad förevisning. Utfärder, föredrag och gökottor är andra programinslag som också uppskattas av Vännerna. 

Vid arrangemang skall medlemskort uppvisas. Medföljande icke-medlem betalar 50 kr.