Tillbakablick

Här presenterar Sofiero Vänner korta referat från genomförda medlemsaktiviteter