Medlemsbrev oktober 2022
 
    
Bästa Sofiero Vänner!
Solen och värmen fortsätter att glädja oss och ger fantastiskt vackra härliga dagar att vandra i vår park. Säsongen är avslutad och parken går in i en välbehövlig vila och kraftsamling inför nästa vår.
Föreningen har ytterligare två aktiviteter att erbjuda detta år:

29  oktober kommer Eva Månsson och berättar om två kungliga personligheter med temat: ”Bröllop med förhinder och Barnbruden som blev unionsdrottning”. Anmälan till Britt- Marie Jorman  brittmarie.jorman@gmail.com senast 24 oktober. Föreläsningen sker i Oscarssalen till en kostnad av 50 kr och fika till självkostnadspris.

30 november får vi julens boktips av Ellen Skarp i Oscarssalen kl. 14 med fika till självkostnadspris samt en kostnad av 50 kr. Anmälan till Ellen Skarp, ellen,skarp@hotmail.com.

Vid senaste styrelsemötet hade styrelsen glädjen att möta Sofieros nya verksamhetschef Caroline Lundholm. Efter många år i Malmö ser hon fram emot att arbeta på Sofiero och ett gott samarbete med oss.
Caroline berättade bl. a att renoveringen av slottet kommer att påbörjas efter nyår och beräknas ta ca 1 år, vinden ska inredas med mötesplatser och konferensrum för uthyrning, Köket skall renoveras och Glasverandan byggas ut.
Under renoveringstiden skapas en evakueringsrestaurang.
En klimatanpassning av slottet skall också göras.
Detta innebär att vår roll kommer att förändras, hur vet vi inte. Flera medlemmar har hört av sig och saknar de aktiviteter som vi tidigare medverkade i och som  inte finns längre. Vi kommer tillsammans med ledningen för Sofiero så småningom att hitta vår framtida roll i ett Sofiero i förändring.  Vår roll som ambassadörer är dock viktig och självklar och vi finns på plats när Sofiero behöver oss som till exempel i våras när vi deltog i utdelningen av vårlökarna.
 
Med önskan om en fortsatt härlig höst!
 
För styrelsen i Sofiero Vänner 
Kerstin Hassner 
Ordförande