Sofiero Vänner om besöket på Sofiero den 8 sept.2020.

Tisdagen den 8 september- samlades 30 förväntansfulla medlemmar i Sofiero Vänner med ordföranden Kerstin Hassner i täten vid ingången till Sofiero slottsträdgård för att deltaga i en information av Sofieros trädgårdschef Mikael Löving.
Mikael har varit på Sofiero sedan 5 år och är utbildad landskapsingenjör på SLU Alnarp samt har praktik från Vasatorps golfbana och Malmö stad
Det var uppehåll och rätt skönt väder med blå himmel, solsken och en lätt vind från väster när Mikael hälsade oss välkomna och berättade att Helsingborgs kommun övertog Sofiero slott och trädgård 1973 som gåva av den då nyss avlidne kungen Gustav VI Adolf.
Kommunen satsar nu 75-80 mill. SEK  på upprustning av själva slottet där vindsvåningen skall renoveras och byggas om interiört. Och 30-40 mill.SEK på själva parken med inriktning mot barn och unga där trädgårdsarkitekten Sara Bratt fått uppdraget. Man önskar bättre belysning i parken för att kunna locka fler besökare till trädgården under de mörka årstiderna.
Trädgården sköts av 11 trädgårdsarbetare under högsäsongen och 6 stycken under resten av året. Häck och gräsklippning sker 2-3 gr per vecka i olika delar under tiden maj-augusti. Jorden innehåller rätt mycket lera som innehåller mycket fukt och vållar problem.
Mikael lotsade oss ut på den täta mörkgröna gräsmattan framför slottet till den nya bron med utsikt över norra ravinen med nyligen renoverad dränering, och fram till ”fotbollsplanen” i den norra delen av parken.
Vi gick sedan förbi labyrinten av bok till vänster och till höger planteringen med dahlior med ca 1000 stycken lökar som nu skall grävas upp (lökarna väger 2-4 kg) och vidare förbi Brunnen under en pergola från 1910-talet fram till Muren  med den gamla murrabatten som skall renoveras  och förnyas. Där omkring finns äpple- och päronträd och man sålde under 1950-60 talen mycket äpplen till affärerna i Helsingborg. Där finns det nu en liten utställning om äpplets historia och om nya äpplesorter.
Ett alternativ till Sofieros Ljusstämning tidigare år blir i år Höstljus från den 25 oktober och 3 veckor framåt.
Med muren som fin bakgrund tackade Mikael för visat intresse och SV:s ordförande Kerstin Hassner framförde föreningens stora tacksamhet tillsammans med närvarande medlemmar för den innehållsrika och givande rundturen med Mikael med en lång varm applåd.


Laröd 2020-09-09,  Henrik Skiöldebrand
 
 

loading...

 Mikael med fyra stycken SV-märkta vetelängder till 19 medarbetare på Sofiero, överlämnad av Henrik som tack för fin guidning och visning av trädgården.