Verksamhetsberättelse för Sofiero Vänner verksamhetsåret 2019
 
 
 
Styrelsen har under året haft följande medlemmar:
 
Ordförande        Winni Fejne
Vice ordförande Kristina Lindström
Kassör               Bertil Fuhr
Sekreterare       Eva Bråvall
Ledamot            Henrik Skiöldebrand
Ledamot           Gunilla Pfeiffer-Bunke       
Ledamot           Agnes Simon
Ledamot           Britt-Marie (Bibbi) Jorman  
                                             
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019-03-18 - 2020-05-04
haft 13 protokollförda möten samt årsmöte 2020.ä
Styrelsen har inte haft några icke protokollförda möten.
 
Vänföreningen har under året genomfört följande aktiviteter:
 
Årsmötet den 18 mars i Stadsteaterns foajé.
De sedvanliga årsmötesförhandlingarna leddes av mötets ordförande Annelie Elofson. Verksamhetsberättelsen presenterades i ord och bild av ordförande Henrik Skiöldebrand och vice ordförande Kristina Lindström.
Föreningens kassör Bertil Fuhr redovisade årets bokslut.
Föreningens revisor Birgitta Palmqvist föredrog revisionsberättelsen. 
 
Till ny ordförande för föreningen valdes Winni Fejne. 
 
Annika Malmgren, verksamhetschef för Sofiero, informerade om den kommande säsongen.
Den avgående styrelseordföranden, Henrik Skiöldebrand, avtackades.
                       
 
Aktiviteter
 
VIP-visning på Slottet 13 april, ”Konst på Kryds”. Svensk-danskt samarbete på ömse sidor av Öresund.
 
VIP-visning i Orangeriet ”Tankar om penséer” 16 april
 
Vårfest och Barnkalas 4-5 maj anordnades av Sofiero med hjälp av funktionärer från föreningen.
 
VIP-visning ”VÅRFLOR" inkl. ”To Bee”, lördag 4 maj Sara Bratt guidade och berättade.
 
Annika Malmgren, Sofieros verksamhetschef, fyllde 50 år i maj. Sofiero Vänner uppvaktade med en Pagodkornell som planteras i slottsträdgården.
 
Rhododendronhelg 11-12 maj. SOFIERO VÄNNER bistod Sofieros medarbetare.
 
VIP-visning ”Carl Milles” i slott och orangeri 25 maj
 
Vårvandring 28 maj leddes av Ulrik Alm från Studiefrämjandet bland grönska, fågelsång och historia i Sofieroskogen.
 
Årets utflykt 14 juni gick till Vegeholms slott och Flickorna Lundgren på Skäret. 54 deltagare.
 
VIP-visning Sommarflor 7 augusti, trädgårdsdesigner Sara Bratt guidade och berättade om sommarens kompositioner.
 
Den Stora Trädgårdsfesten 23-25 augusti. Föreningen bemannade garderob/infotält vid entrén och på fotbollsplanen. Vårt stora lotteri genomfördes i anslutning till vänföreningens eget tält med fika för medlemmarna.
 
Trivselträff 12 september. Ellen Skarp, mångårig medarbetare i Killbergs bokhandel, presenterade höstens boktips. 
 
Höstfröjd: Dahliadagen 22 september. Föreningens medlemmar guidade och sålde dahlior och andra grödor från Sofiero.
 
VIP-visning 8 oktober Exotiska Träd. Sofieros trädgårdschef Mikael Löfving visade runt bland de många spännande träden.
 
"Soppan" 3 oktober.  Aktiva funktionärer bjöds på fisksoppa med kall och varm dryck som tack för allt arbete under året. Verksamhetschef Annika Malmgren berättade om den gångna och kommande säsongen. 
 
Ljusstämning 31 oktober-3 november, ett Sofiero-arrangemang med stöd av funktionärer från vänföreningen. 
 
Jullunch på Sofiero 9 december med styrelsen, valberedningen och Sofieros verksamhetschef avslutade säsongen 2019.
 
Gåva till Sofiero Slott och Slottsträdgård. Föreningen Sofiero Vänner skänkte under verksamhetsåret en ny parkbänk i teak modell finare till Sofiero. Den nya parkbänken planeras komma på plats i slottsträdgården våren 2020.
 
Årsmöte 2020 4 maj (flyttat från 16 mars) via e-post p.g.a. Corona-pandemin
 
Funktionärer. Under säsongen 2019 har drygt 40 av medlemmarna fungerat som funktionärer i olika sammanhang: 
 
Slottsvärdar. Under året har funktionärer från Sofiero Vänner varit aktiva som värdar vid 32   tillfällen i slott och  slottsträdgård.
 
Entrévärdar. Sofiero Vänner har vid 12 tillfällen funnits som resurs för besökande vid huvudentrén. 
 
Utförliga referat från säsongens aktiviteter med bildspel i Galleriet finns på föreningens hemsida www.sofierovanner.se


Styrelsen
 

Årsmötesprotokoll finns under fliken STADGAR på startsidan