”SOPPAN” 3 OKTOBER 2019
 på GLASVERANDAN I SOFIERO SLOTT

 
Soppan är en sammankomst som Sofiero Vänner och Sofiero Slott ordnar för vänföreningens medlemmar som ställer upp som funktionärer vid vänföreningens och Slottets evenemang under året. I år inföll ”Soppan” en riktig höstkväll när den första kylan hade satt in.
 
Vi var fyrtiotre funktionärer som tillsammans inmundigade Slottsrestaurangens goda fisksoppa med tillbehör, dryck,
kaffe och kaka.
 
Ordföranden, undertecknad, inledde med att hälsa alla välkomna, inte minst Sofieros verksamhetschef Annika Malmgren. Jag tackade alla våra funktionärer varmt för deras lojala insatser den gångna säsongen.
 
Annika Malmgren gav en fyllig återblick på säsongen och alla aktiviteter. Hon kunde konstatera att 2019 hade varit ett lyckat år och att hela 155 538  besökare hade tagit sig till Sofiero. Även Annika riktade ett varmt tack till funktionärerna, ”ambassadörer för Sofiero”. Vi fick en första inblick i 2020, närmare detaljer kommer vid Vänföreningens årsmöte måndagen den 16 mars 2020. Det blir spännande och attraktivt, kan jag lova.
Sofiero öppnar igen på Skärtorsdagen den 9 april 2020.
 
Kristina Lindström hade med hjälp av Bertil Fuhr satt ihop ett trevligt bildspel över den gångna säsongen. Slutligen återkom det uppskattade lotteriet, och många av oss kunde gå hem med en eller flera vinster!
 
Tack för i år allesammans!
 
Winni Fejne