Donation av medel för en ny parkbänk till Sofiero Slott.

Under hösten 2018 fördes diskussioner med Sofiero Slott om att förnya, alternativt restaurera parkbänkar i parken.

Efter förhandling med Sofiero Slott om en gåva för tillverkning av bänk(ar) modell äldre beslutade Sofiero Vänner vid ett styrelsemöte den 6 mars 2019 att tillstyrka en summa av 60 000 kronor för ändamålet.
.

Summan för tillverkningen överfördes till Sofiero Slott
den 6 december 2019.