Årsmötet i Sofiero Vänner den 18 mars 2019.

Inför årsmötet i Stadsteaterns foajé fanns tillfälle att komma tidigare för att “mingla” och förse sig med kaffe/te. smörgåsar, dricka och tilltugg.
Årsmötet började klockan 18:00 med att Henrik Skiöldebrand öppnade mötet och hälsade alla närvarande medlemmar välkomna.
Närvaron var god med 79 medlemmar.
Efter välkomnandet fortsatte programmet enligt fastställd dagordning.

Till mötets ordförande valdes Annelie Elofsson.
Annelie lotsade oss smidigt genom mötet.
Protokoll efter mötet kan läsas här på hemsidan under Stadgar mm /Protokoll.

Till ordförande för Sofiero Vänner för året 2019 valdes Winni Fejne.

Övriga ledamöter och suppleanter som valdes är Kristina Lindström, Henrik Skiöldebrand, Bertil Fuhr, Agnes Simon, Eva Bråvall,
Gunilla Pfeiffer och Britt-Marie Jorman.

Årsmötet genomfördes i trevlig och god anda.
Efter det formella mötet berättade verksamhetschefen för Sofiero Annika Malmgren om dess framtid och planer.

Mötet avslutades med en avtackning av Henrik Skiöldebrand för hans fina egenskaper som ordförande.

Bertil Fuhr