Mona Wembling som är landskapsarkitekt och lärare på Alnarp guidade 22 stycken "vänner" under "vårflor-vandringen" Trots regnet följde alla noga allt hon berättade om de färggranna planteringar. Vi fick veta många detaljer kring planeringen av dessa och även se förarbetade skissar.

Det som framgick klart och tydligt är vid planering av en blomsterrabatt med lökar ska man tänka på följande: välj lök som ger både tidig och sen blomning, ha olika nivåer (höga och låga växter) samt tänk igenom vilken färgkombination man vill ha när blomningen kommer igång.

Titta på bilderna och bli inspirerad!

Vid pennan

Elizabeth Khan-Tublén