Utflykt till Halland

Sexton förväntansfulla Vänner och gäster samlades på Fredriksdals parkering morgonen den 30 maj (två hade meddelat sjukdom på morgonen). Vi äntrade de två hyrda minibussarna och for mot Wapnö Gård, där vi började med att titta i Saluhallen för att därefter få en mycket lärorik och intressant information av Ann Christin Gustavsson. Hon berättade att det finns 1 400 mjölkkor och 2 000 ungdjur på gården. Djuren är frigående inomhus och betar ute under sommaren. Korna mjölkas i en mjölkningskarusell och mjölken går därifrån direkt in i mejeriet samtidigt som mjölken kyls. I mejeriet produceras alla typer av mjölkprodukter. Djurens proteinfoder är raps som odlas på gården. Rapsen pressas innan korna får den och av oljan framställer man RME-drivmedel som används till gårdens fordon.

Wapnö gård har en biogasanläggning, där värme blir till kyla via absorbtionsteknik som ger kylvätska på -10 grader och denna förser mejeri, saluhall och kommande slakteri med kyla. Biogasen producerar 3 miljoner kWh el per år och 6 miljoner kWh värme och kyla. Vi fick även lite historisk information om gården.

Sen fick vi titta på mjölkningskarusellen och på korna som befann sig i BB-avdelning i avvaktan på kalvning om cirka två veckor samt de fem veckor gamla kalvarna. Det var rent och fint och alla djur kunde röra sig fritt.

Härproducerat (ordet är patentskyddat) betyder råvara och förädling på samma gård. Mejeriet använder bara mjölk från gårdens kor och Saluhallens kött- och charkprodukter använder bara kött från gårdens hondjur. Efter avslutad information och rundvandring passade i stort sett alla på att handla i Saluhallen. Första delen av dagen avslutades med en AlleMansRätt, i detta fallet smakbitar av Vaccaost och dillkött på gårdens kött. Mycket smakrikt.

Nästa anhalt var Mjellby Konstmuseum där vår kunnige guide Momir Popovic började med en introduktion till utställningen om Nell Walden och ”Der Sturm”. Detta för att det som hände i Berlin i början av 1900-talet kom att påverka de konstnärer som senare bildade Halmstadgruppen. Momir Popovic berättade att bröderna Erik och Axel Olsson och deras kusin Waldemar Lorentzon tidigt intresserade sig för konst och hur sedan Sven Jonsson och Esias Thorén kom in i bilden och hur dessa senare kom i kontakt med Stellan Mörner som kom att bli en mentor för gruppen. Valdemar Lorentzon och Erik Olsson for till Paris och blev elever hos Léger och skolades i kubismen. Esias Thorén och Sven Olsson åkte också till Paris, men de har svårt att försörja sig och återvänder till Halmstad och startar Modern Reklam för att ha en försörjning. Axel Olsson åker till Berlin och blir elev hos Archipenko och influeras av flera olika konstinriktningar, men även han återvänder till Halmstad och även han arbetar under perioder med reklam.

Det var svårt för enskilda konstnärer att slå igenom på egen hand och att få lov att ställa ut. För att bli starka bildar de sex vännerna 1929 Halmstadgruppen. Med gemensamma utställningar vill de befästa den moderna konsten och vinna publikens intresse. Halmstadgruppen kommer i kontakt med surrealismen redan under 20-talet, men börjar först i början av 30-talet att själva experimentera med ismen. 1934 har Halmstadgruppen utvecklats till en surrealistgrupp med länkar till den kontinentala surrealismen, men med det halländska kustlandskapet som ständig inspirationskälla. Vår guide Momir Popovic visade hur det också kom in religiösa inslag i tavlorna och några av konstnärerna arbetade mycket med dessa symboler.

 

Eftermiddagen avslutades med fika i caféet och sen for vi hem i ömsom sol och ömsom ösregn. Alla var mycket belåtna ned en innehållsrik dag

 

 

Kerstin Landfeldt (även foto)