Träffen på Sofiero ”Sommarblomster” den 24/7-16
 

Det deltog (trots värmen) 18 st Sofiero Vänner och 5 st betalande gäster.
   Vi guidades av Mona Wembling som är landskapsarkitekt och har dessutom varit med och designat alla planteringar som hon visade oss på Sofiero. Hon berättade också att hon ville göra kraftfullare och mustigare sommarblomster. Därutav val av blommor som gick mycket i rött, orange, gult, lila, blått mm. Hon använde många sommarblomster som är ettåriga.
   Vi började vid entrén och där har hon designat en plantering som skulle vara en tårta, som skulle påminna om Silvias smycke och som hon invigde på 150 års jubileumet.  
   Sedan fortsatte vi till släntrabatterna (vid vattentrappan) som byttes ut varje år. Det är samma blommor i krukorna som i rabatterna.
   Vi tittade på olika rabatter, bla vänster om gången uppför trappan, Dahlia gården, Blomstergatan södra delen, Blomstergatan norra delen, Brunnen, Lustträdgården och Köksträdgården.
   Slutligen kom vi till jubileumsträdgården som inte är riktigt färdig men som invigdes av kungen.
   Vi tackar Mona för en fantastisk visning och hennes tankar kring växterna i de olika ”trädgårdarna”.
 
Vid pennan: Branka Lindqvist
Foto: Kya Jepsen
 

loading...