Dahliadagen
Sofiero Vänners funktionärer utrustade med sekatör sprang omkring och klippte blommor för glatta livet. Intresset var mycket stort från allmänheten och sekatören gick varm. 
   Bitte gjorde vackra buketter till de som ville ha det.
   Andra funktionärer tog betalt för buketterna och sålde dessutom frukt som vi fått från Sofiero. Behållningen blev 9.800 kr!

Text: Pia Glad  
Foto: Göran Sarvell

loading...