Årsmöte 2017
 

Ett 70-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan till årsmötet tisdag 28/3 2017 i Stadsteaterns foajé. Först var det fika och mingel och det bjöds på kaffe/te, smörgås och kaka, levererat av Kafferepet.
     Årsmötesförhandlingarna vidtog därefter och leddes förtjänstfullt av Annelie Elofsson.
     Ordförande Kya Jepsen föredrog verksamhetsberättelsen för år 2016 och åskådliggjorde den med ett konstfullt och vackert bildsvep från olika aktiviteter under det gångna året. Kya omvaldes till ordförande och fyra nya medlemmar invaldes i styrelsen.
     Sofieros verksamhetschef Annica Malmgren berättade livfullt och entusiasmerande om allt som kommer att gå av stapeln på Sofiero under denna säsong. Det blir bland annat flera olika utställningar, konstinstallation och invigning av prins Oscars sagoskog. Hon hoppades också att bron över norra ravinen är på plats i slutet av året.
     Henrik Skiöldebrand talade i mycket positiva ordalag om vad rollen som funktionär innebär och manade till att anmäla sig som sådan och till sist informerade Kya och styrelsen om Sofiero vänners programbroschyr och de olika aktiviteter som medlemmarna kan delta i och har att glädjas åt denna säsong. 
 

loading...