Tillbakablick

Här presenterar Sofiero Vänner korta referat

från genomförda medlemsaktiviteter

Här kan ni även ta del av ordförandens månadsbrev