Henrik överlämnar ett bevis om inköp av en Pagodkornell till Annika Malmberg på hennes 50-årsdag.
Pagodkornellen skall placeras inom Sofieros Slottspark